grafisk designer med lang erfaring innen formgivning og produksjon
av trykksaker, spesielt bøker, men også hefter, foldere, brosjyrer,
kataloger og utstillinger, annonser, logoer, grafikk, kart og foto