rogn, gresshopper og salt
det hanseatiske museum
____
formgivning av katalog og utstilling
32 sider, 230 x 250 mm

a

a