blokkene på helleneset
bok med 60 fotografier, ett eks.
2007/2008