bok med tekniske figurer, 2006
laget i ett eks. se hele her
____
boken er trykket på så tynt papir at de påfølgende figurene skinner gjennom
figurene er plassert i forhold til dette, men effekten forsvinner i linken ovenfor


a

a