husker du? ikke?
80 hendelser og en fødsel

smått og stort 1930–2010
____
bok laget til min fars 80-årsdag
ett eks. 150 x 150 mm
2010