konvoi
100 tegninger, hver ca 135 x 190 mm
2006–2007
____
tittel etter boken de er tegnet i
se hele serien som bok