i tillegg til den store lyse versjonen
ble den også laget i en liten og mørk versjon
2007